Home Productbeschrijving Leveranciers Referenties Actueel
 

Disclaimer

Inhoud
Onder de inhoud van deze website wordt onder meer verstaan: teksten, lay-out, afbeeldingen, logo’s, beeldmerken, geluid- en/of videofragmenten, foto’s, scripts, artikelen, hyperlinks, en/of andere objecten. Gebruik en/of bezoek van deze website impliceert acceptatie van de voorwaarden uit deze disclaimer.

Deze site is met grote zorg samengesteld door Advantage RedCourt. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen. Advantage RedCourt staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie en dient dan ook niet gezien te worden als advies. Advantage RedCourt aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren.

Gebruik
Niets van deze site mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere sites.

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Advantage RedCourt heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Aansprakelijkheid en schade
Advantage RedCourt sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik of de inhoud van deze website of met de tijdelijke of blijvende onmogelijkheid om deze internet website te kunnen raadplegen.

Advantage RedCourt behoudt zich het recht voor deze disclaimer op ieder gewenst moment aan te passen.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Alle rechten voorbehouden.