Home Productbeschrijving Leveranciers Referenties Actueel
 

Onderhoudsvoorschriften

Algemeen

Advantage RedCourt is een onderhoudsvriendelijke tennisbaan. Het wekelijks klein onderhoud aan de banen, uit te voeren door de vereniging, neemt ongeveer één uur per week per baan in beslag. De banen dienen na iedere speelronde gesleept te worden met een sleepnet. Onderhoudswerkzaamheden aan de banen zijn voor de vereniging het gehele jaar door gelijk behalve in het najaar wanneer extra aandacht besteed moet worden aan het bladvrij houden van de tennisbanen om mos- en algengroei te voorkomen. Behalve onderhoud door de vereniging zal uw leverancier jaarlijks het specialistisch onderhoud op de banen uitvoeren.


Onderhoudswerkzaamheden

Leveranciers verstrekken garantie op de aangelegde Advantage RedCourt tennisbanen. Belangrijke voorwaarde is dat het totale onderhoud uitgevoerd wordt zoals hieronder omschreven.

Regulier onderhoud door de gebruiker:

 • Banen dagelijks vrijhouden van vervuiling zoals bladeren, onkruid, papier, mos, glas, stenen, kauwgom, etc. Vervuiling kan het beste met een bladblazer, in ieder geval nooit met een zuigmachine, van de banen worden verwijderd. Gebruik op de baan nooit oplosmiddelen als aceton of alcoholbevattende middelen voor het verwijderen van kauwgom maar raadpleeg uw leverancier. Behandeling van verontreinigingen met schoon water blijkt vaak al voldoende te zijn. Zorg er ook voor dat vervuiling waaronder ook grond niet de kans krijgt om op de baan te recht te komen. Denk hierbij ook aan schoon schoeisel en een goed werkende walk-off mat. Met name glas en sigaretten kunnen zeer schadelijk zijn voor uw tennisbaan.
 • Dagelijks slepen (na iedere speelronde) van de banen in lengte- en breedterichting met een sleepnet is gewenst. Ook kan het nodig zijn om de banen en het infill materiaal regelmatig te egaliseren met een sleepbezem. Genoemde werkzaamheden kunnen het beste onder droge omstandigheden uitgevoerd worden.
 • Incidenteel bijstrooien van het infill materiaal op de baan. Met name de intensief bespeelde plaatsen verdienen de nodige aandacht en dienen zonodig te worden bijgevuld met het Advantage RedCourt-infill materiaal.
  • Wekelijks borstelen van de banen en belijning met als doel het egaal en los houden van het Advantage RedCourt-infill materiaal en het goed zichtbaar blijven van de belijning op de baan. Regelmatig borstelen voorkomt tevens mos- en algengroei.
 • Bewaken van beschadigingen aan de toplaag (stabiliteitsmat en belijning). Om te voorkomen dat beschadigingen erger worden is het belangrijk om dit direct te melden aan de leverancier zodat deze zo spoedig mogelijk hersteld kunnen worden. Het risico op blessures wordt hiermee ook direct in de kiem gesmoord.
 • Naast de al genoemde onderhoudswerkzaamheden kan het nodig zijn om een bestrijdingsmiddel toe te passen tegen onkruid-, mos-, en algengroei. Hiervoor dienen zorgvuldig gekozen producten te worden toegepast. Raadpleeg altijd eerst de voorschriften op de verpakking en de lokale regelgeving. Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met uw leverancier.

Specialistisch onderhoud door de leverancier:

 • Het specialistisch onderhoud zal minimaal één keer per jaar door de leverancier moeten worden uitgevoerd en dienst als extra aanvulling op het regulier onderhoud. Doel van dit specialistisch onderhoud is het reinigen van de infill in de toplaag van de stabiliteitsmat. Voor het onderhoud van dit nieuwe type tennisbaan zijn speciale nieuwe machines ontwikkeld om het specialistisch onderhoud zo optimaal mogelijk te laten renderen. Droog vuil als mos, algen en vezelresten worden met behulp van deze professionele machines verwijderd. Op deze manier zal verdichting van de toplaag, met mogelijke slechte waterdoorlaatbaarheid als gevolg, voorkomen worden. Ook bevorderd deze specialistische manier van onderhoud het behoud van de speeleigenschappen van de baan.
 • De drainage onder de tennisbaan dient minimaal één keer in de drie jaar te worden gecontroleerd en zonodig te worden doorgespoten om verstoppingen te voorkomen en de goede werking te blijven behouden.
  De leverancier van de Advantage RedCourt tennisbaan zal na afronding van de installatiewerkzaamheden u een meerjarig onderhoudscontract aanbieden. Het onderhoudscontract is onderdeel van de garantievoorwaarden.